x

Regulament

Citeste cu atentie Regulamentul campaniei mai jos:

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

"CASTIGA LAPTOPUL VIITORULUI CU ZENSETUP-UL TAU!"


ART. 1 ORGANIZATORII CAMPANIEI PROMOTIONALE & REGULAMENTUL

  1. Organizatorii campaniei promotionale "CASTIGA LAPTOPUL VIITORULUI CU ZENSETUP-UL TAU!" (denumita in continuare "Campania") sunt ASUS GLOBAL PTE. LTD., cu sediul in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, autorizatie de functionare in Romania nr. 1732/2013, cod de inregistrare fiscala 32052946, functionAnd la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531, reprezentata de Alexandra Hulea si agentia CKBB MEDIA SERVICES SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Alexandru Vlahuta, nr. 3, Bl. M48, Sc.1, Ap. 22, Sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/14417/2008, cod unic de inregistrare RO24383205, reprezentata de Georgiana Popa, denumiti in continuare "Organizatorii" si/sau "Operatorii".

  2. Participantii Campaniei sunt obligati sa respecte integral termenii si conditiile regulamentului campaniei promotionale (denumit in continuare "Regulamentul").

  3. Regulamentul Campaniei "CASTIGA LAPTOPUL VIITORULUI CU ZENSETUP-UL TAU!" este disponibil, in mod gratuit, oricarui Participant, in aplicatia care se afla la adresa de web: www.zensetup.ro, sectiunea Regulament sau sau printr-o solicitare scrisa la adresa de corespondenta a CKBB MEDIA SERVICES SRL in Bucuresti, sector 5, Str. Ion Baiulescu nr. 80-82, Parter, Ap. 3, pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

  4. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia, prin prezentarea variantei revizuite a Regulamentului, in aplicatia care se afla la adresa de web: www.zensetup.ro, sectiunea Regulament.


ART. 2 ARIA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

  1. Campania "CASTIGA LAPTOPUL VIITORULUI CU ZENSETUP-UL TAU!" se va desfasura pe teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul online, prin intermediul aplicatiei care se afla la adresa de web: www.zensetup.ro , in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

  2. Campania se adreseaza tuturor persoanelor care detin cel putin un laptop ASUS/TUF/ROG.

  3. Campania se desfasoara in perioada 29 Mai – 29 iunie 2020, inclusiv.


ART. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE

  1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani, pana la data de incepere a Campaniei si care accepta, in totalitate, termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare "Participanti") si care sunt detinatori ai unui laptop ASUS/TUF/ROG, si care pot dovedi pe baza Serial Number-ului (care se gaseste fie pe eticheta adeziva de pe partea inferioara a laptop-ului/notebook-ului, fie pe cutia acestuia) ca este detinatorul respectivului laptop/notebook, care se regaseste in fotografia/fotografiile inscrise in Campanie.

***SN - Serial Number - numar de serie format din 10 caractere, care este diferit pentru fiecare laptop/notebook in parte si care este folosit pentru a identificarea in mod unic a acestora

  1. Participarea este gratuita, iar Participantii trebuie sa respecte conditiile prevazute in art. 4.1 de mai jos.

  2. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorilor si a celorlalte companii implicate in desfasurarea prezentei Campanii, precum si membrii familiilor acestora (rude de gradul I si II, sot, sotie).

  3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea, respectarea si acceptarea integrala si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament, precum si acordul Participantului.

  4. Organizatorii isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

  5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorii urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.


ART. 4 MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

  1. Pentru a putea participa la Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3.1. al prezentului Regulament si va participa in Campania "CASTIGA LAPTOPUL VIITORULUI CU ZENSETUP-UL TAU!" in perioada mentionata la art. 2.3. de mai sus, trebuie sa parcurga pasii de mai jos:

 1. sa realizeaze un cadru creativ pe biroul sau spatiul de lucru cu laptopul propriu ASUS/TUF/ROG si cateva obiecte care le creeaza cadrul perfect pentru munca, studiu sau recreere;

 2. sa faca o fotografie acestui cadru creativ, care sa fie clara si care sa cuprinda tot #ZENsetup-ul lor in care lucreaza, studiaza sau se recreeaza utilizand laptop-ul ASUS/TUF/ROG; in cadrul fotografiilor trebuie ca sigla ASUS/TUF/ROG sa se poata distinge pentru a face dovada detinerii unui laptop ASUS/TUF/ROG;

 3. sa incarce aceasta fotografie creativa intr-un Story pe Instagram (contul sa fie public in momentul postarii pentru a putea fi vizibil si pentru pagina de Instagram asusromania) sau o postare publica pe Facebook (pe contul lor personal), la care sa adauge hashtag-ul #ZENsetup si, in momentul postarii, sa dea tag paginii ASUS Romania Instagram: https://www.instagram.com/asusromania/ sau Facebook: https://www.facebook.com/ASUS.RO/ ;

 4. sa faca o captura de ecran clara si completa story-ului / postului (captura de ecran trebuie sa aiba unul din urmatoarele tipuri de fisiere acceptate: JPG, JPEG, PNG) in care sa se vada numele de utilizator de pe platformele lor personale de Instagram sau Facebook si pe care sa o incarce in Sectiunea "Inscriere " din aplicatie.


*** MENTIUNI:

 1. Dupa incarcarea fotografiei in aplicatie, fiecare Participant poate primi un e-mail de confirmare pe adresa de e-mail cu care s-a inscris in aplicatie:"Iti multumim pentru inregistrarea in CONCURS! Fotografia ta va fi analizata si, daca respecta toate conditiile Regulamentului, vei fi anuntat in legatura cu validarea inscrierii!"

 2. Toate fotografiile incarcate vor trebui sa treaca printr-un proces de moderare/verificare si aprobare inainte de a fi validate si publicate. Procesul de validare poate dura intre 24 - 48 ore (pentru fotografiile incarcate in zilele de sambata si duminica, validarea se va face luni) si, daca acestea respecta conditiile de validare prevazute in art. 5 de mai jos, fiecare Participant poate primi un mesaj de confirmare finala pe adresa de e-mail cu care s-a inscris in concurs: "Felicitari, esti inscris in CONCURS! Fotografia ta a fost aprobata intrucat respecta toate conditiile Regulamentului", iar in cazul in care fotografia nu respecta toate conditiile, Participantul poate primi un mesaj cu indicatii in ceea ce priveste conditiile neindeplinite ale inscrierii sale pentru ca aceasta sa poata realiza din nou inscrierea, respectand toate conditiile.

 3. Organizatorii nu au nicio raspundere daca Participantii nu primesc mesajele mentionate mai sus, din diverse motive, ce nu tin de Organizatorii. Participantii au obligatia de a verifica sectiunea Galerie din aplicatie pentru a vedea daca fotografia inscrisa a fost validata sau nu.

 4. Organizatorii nu vor avea nicio obligatie in cazul in care termenele precizate anterior vor fi depasite din orice motiv independente de acesta.

 5. Toate fotografiile validate vor fi incarcate de catre Organizatori in Sectiunea"Galerie".


ART. 5 CONDITII DE VALIDARE A POZELOR

  1. Participantii pot inscrie in CONCURS maxim 5 fotografii de pe aceeasi adresa de e-mail, cu conditia ca fotografiile sa fie realizate in scenarii diferite, in care trebuie sa fie laptopul lor ASUS/TUF/ROG (cu sigla la vedere) in cadrul #ZENsetup-ului lor in care lucreaza, studiaza sau se recreeaza.

  2. In fotografia cu cadrul creativ trebuie sa se poate distinge clar ca laptopul este unul marca ASUS/TUF/ROG, iar fotografiile trebuie sa respecte tematica si pasii campaniei;

  3. Organizatorii nu vor valida si vor elimina fotografiile inscrise care:

   • care nu sunt relevante pentru tema concursului sau au continut ofensator sau ilicit

   • care nu sunt realizate direct si sunt preluate din orice site sau banca de imagini

   • contin elemente imorale / indecente / ofensatoare / licentioase / antisociale

   • contin semnatura / data

   • contin orice fel de produse concurente

   • contin detalii defaimatoare / cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie sau grup socio-economic/

   • contin logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin Participantului

   • includ imagini cu persoane, cu exceptia propriei persoane daca Participantul doreste sa-si faca selfie

   • prezinta activitati sau situatii interzise de legea romana

   • prezinta nuditate

Organizatorii vor elimina fotografiile mentionate la articolul 5.3 fara a da explicatii suplimentare respectivilor Participanti.

  1. Incarcarea fotografiilor implica acceptul total si direct al Participantului de a oferi Organizatorilor dreptul de a folosi imaginile respective, pe durata campaniei, fara niciun fel de plata, restrictii de timp sau localizare, prin incarcarea acestora in Story-ul paginii oficiale de Instagram ASUS RomAnia: https://www.instagram.com/asusromania/ sau ca acestea sa poata fi distribuite in pagina de Facebook ASUS Romania: https://www.facebook.com/ASUS.RO/ sau in alte materiale de promovare ale Campaniei.

  1. Incarcarea fotografiilor implica acceptul Participantilor asupra datelor cu care acestia se inscriu in Campanie: nume, prenume, telefon, e-mail. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorilor nu va atrage raspunderea acestora, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. In cazul erorilor, Participantii nu vor putea fi contactati de catre Organizatori, in cazul in care vor fi desemnati castigatori.

  2. Participantul declara si garanteaza ca este titularul tuturor drepturilor de proprietate asupra pozei inscrise in Campanie. De asemenea, Participantii declara si garanteaza ca pozele inscrise in Campanie nu incalca drepturile tertilor, inclusiv, dar fara limitare, drepturile de proprietate intelectuala.

  3. Participantii inteleg si declara ca vor fi singurii responsabili si ca vor acoperi oricare si toate prejudiciile cauzate Organizatorilor ca urmare a incalcarii drepturilor tertilor prin materialele incarcate, inclusiv dar fara limitare la drepturile de proprietate intelectuala asupra materialelor.

  4. Participantul este unicul responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii in Campanie.


ART. 6 PREMIILE

  1. In cadrul prezentei Campanii se vor acorda Participantilor desemnati Castigatori, prin tragere electronica la sorti, urmatoarele premii:

 1. 1 bucata x notebook ASUS ZENBOOK DUO UX481 cu valoare comerciala de 4622 lei (fara TVA)

 2. 20 bucati x ASUS ZENKIT care contine: 1 agenda, 1 pix, 1 cana, 1 stick memorie 32GB, 1 mouse ASUS, 1 port USB, cu valoare comerciala totala per kit sub 600 lei.

  1. Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor / parametrilor premiilor castigate.

  2. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu, cu exceptia celor prevazute de legislatia fiscala.


ART. 7 EXTRAGEREA, VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

  1. Castigatorii Campaniei se vor desemna prin tragere electronica la sorti, pana la data de 03.07.2020, in cadrul careia se vor extrage 1 + 20 castigatori. Tragerea la sorti va fi efectuata cu ajutorul programului random.org, va fi filmata si postata pe pagina de Facebook ASUS Romania.

  2. Ulterior extragerii, Organizatorii vor proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica din nou indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor castigatori, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

  3. In urma efectuarii tragerii la sorti si validarii, castigatorii vor fi anuntati pe e-mailul cu care s-au inscris in campanie si pe pagina de Facebook ASUS Romania, iar acestia vor trebui sa raspunda in maxim 10 zile lucratoare de la primirea e-mail-ului, cu datele personale si cu o copie scanata dupa actul de identitate. Datele de contact vor fi folosite strict pentru a contacta doar castigatorii, urmand ca acestea sa fie sterse dupa 15 zile de la finalizarea campaniei, asa cum este mentionat si in ANEXA 1 a prezentului Regulament.

  4. Premiile nerevendicate in termen de 10 zile de la anuntarea castigatorilor, nu se mai acorda acestora si raman in proprietatea Organizatorilor.

  5. Castigatorii desemnati prin tragerea la sorti sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.

  6. Premiile acordate prin tragerea la sorti electronica vor fi trimise prin curier, in maxim 30 zile lucratoare de la data validarii acestora, incheindu-se un proces verbal de predare-primire in acest sens. Premiile Campaniei vor fi predate castigatorilor, de catre curier, pe baza de BI/CI, dupa caz. Predarea premiilor se va face pe baza de proces verbal de primire-predare pentru fiecare dintre acestea, care vor fi semnate si de castigatori.

  7. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participanti/castigatori si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data anuntarii castigatorilor Campaniei, pe adresa: ASUS GLOBAL PTE. LTD., Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, in atentia Departamentului de Marketing. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire de catre reprezentantii ASUS GLOBAL PTE. LTD.

  8. Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate de acestia pot fi facute publice.


ART. 8 LIMITAREA RASPUNDERII

  1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor mentionate de Organizatori prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.

  2. Participantii trebuie sa aiba in vedere faptul ca prezenta Campanie, ce prevede participarea prin postarile pe Facebook sau Instagram (art. 4.1.c), este independenta de Facebook (www.facebook.com) sau Instagram (www.instagram.ro) si aceasta nu este organizata, initiata, supervizata, sponsorizata, administrata, asociata sau promovata de Facebook sau Instagram, iar premiile acordate in cadrul prezentei Campanii nu sunt finantate (total sau partial) de Facebook sau de Instagram.

  3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

  4. Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate pentru:

  1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei Campanii in conditiile prevazute de Regulament sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

  2. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu, cu exceptia celor prevazute de legislatia fiscala.

  3. Agentia se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile legale, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

  4. Organizatorii nu raspund nici pentru durata de utilizare/calitatea premiilor si/sau orice eventuale defecte ale premiilor castigate pentru modul de utilizare a acestora.

  5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorii il pot exercita in mod rezonabil.

 2. Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, a tuturor pasilor campaniei.


ART. 9 CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.


ART. 10 INCETAREA / INTRERUPEREA PROMOTIEI. FORTA MAJORA

  1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora astfel cum este definita de lege, inclusiv in cazul imposibilitatii obiective si insurmontabile a Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

  2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

  3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor din prezentul Regulament.


ART. 11 ALTE CLAUZE

  1. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorilor, care pot dispune liber de acestea, in maniera pe care o vor considera necesara sau potrivit legislatiei aplicabile.ASUS GLOBAL PTE. LTD.

CKBB MEDIA SERVICES SRL


ANEXA nr. 1 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

"CASITIGA LAPTOPUL VIITORULUI CU ZENSETUP-UL TAU!"

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

- ASUS GLOBAL PTE. LTD., cu sediul in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, autorizatie de functionare in Romania nr. 1732/2013, cod de inregistrare fiscala 32052946, functionand la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531, reprezentata de Alexandra Hulea

si

- CKBB MEDIA SERVICES SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Alexandru Vlahuta, nr. 3, Bl. M48, Sc.1, Ap. 22, Sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/14417/2008, Cod Unic de Inregistrare RO24383205, reprezentata de Georgiana Popa, denumiti in continuare "Operatorii".


In cadrul Campaniei, Operatorii vor colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

- Nume si Prenume

- Telefon

- E-mail

In plus, Operatorii vor colecta din partea castigatorilor urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

1. Nume si prenume;

2. Nr de telefon;

3. Adresa de livrare;

4. Adresa de domiciliu;

5. Serie si numar CI;

6. Unitatea emitenta si data emiterii CI;

7. CNP

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorii sunt obligati la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.


Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operatori in vederea:

- efectuarii tragerii la sorti pentru desemnarea castigatorilor

- atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorilor (daca este cazul)

- incheiereii procesului-verbal de predare primire aferent premiului/lor revendicate.

Prelucrarea datelor in cadrul Campaniei se efecuteaza in baza consimtamantului explicit acordat in aplicatie, prin bifarea casutei de consimtamant. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorilor.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri:

- solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statisitice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora;

- activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie. In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment. Participantii care refuza sa comunice si isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea in campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.


Operatorii prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor, preluate din aplicatia in care acestia si-au introdus datele si au fost de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul prezentei campanii. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.


Dupa incheierea Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor sunt pastrate pentru o perioada de 15 zile, dupa care vor fi anonimizate. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru anumite perioade de timp dupa incheierea campaniei, astfel cum sunt acestea definitive in legislatie, ca de exemplu pentru indeplinirea obligatiilor fiscal-contabile aferente premiilor acordate Castigatorilor, cu valoare mai mare de 600 lei.

.

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorii asigura Participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

- dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

- dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

- dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

- dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

- dreptul la restrictionarea prelucrarii;

- dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

- dreptul la portabilitate a datelor;

- dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact ale Operatorilor pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, in atentia ASUS GLOBAL PTE. LTD, email: georgiana@ckbb.ro


Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorii vor sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.


Operatorii se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operatori, in scopul participarii la Campanie, validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.


Operatorii au dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.


Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.